Käsitööring

Kahjuks ei ole ring sel õppeaastal täitunud!

Ringitegevuse lühitutvustus 

Ringis arendatakse loovust, käelisi oskusi, kunstilist lähenemist käsitööle ja erinevaid oskusi esemete valmistamisel; õpitakse lihtsaid nippe vahvate tulemuste saamiseks ja erinevate tehnikate kombineerimiseks. Ringi tegevus hõlmab erinevaid käsitöövõtted: heegeldamine, kudumine, tikkimine, õmblemine jne. Samuti meisterdame, teeme kunstilisi eksperimente ja õpime erinevaid tehnikaid. Propageerime taaskasutust ja õpime vanale esemele uue näo andmist. 

Registreerimiseks palume täita kõrvaltulbas andmete link: 

Lisainfo: koolituskeskus@westholm.ee

Kuutasu: 18€ (Õppekava on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt, koolituskulult on tulumaksu tagastamise võimalus).