Malering

Alanud on maleringi registreerimine!

Ringi toimub neljapäeviti:

kell 12.55-13.40 (1. klassidele)
kell 13.55-14.40 (2.-4. klassidele)
Ringi algus 30. septembril 2021!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Juhendaja: Jaan Narva (e-mail: jaan.narva@gmail.com)


Kuutasu: 22 € (Õppekava on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt, koolituskulult on tulumaksu tagastamise võimalus). 

Registreerimiseks palume täita kõrvaltulbas andmete link: (vt. Registreeru) 

Lisainfo: koolituskeskus@westholm.ee 

Juhendajast:

Jaan Narva on suurte kogemustega Eesti noortekoondise maletreener, kelle kaasabil on sirgunud rahvusvahelised meistrid Vallo Maidla ja Olav Sepp.

 
Maleoskus on üks parimaid võimalusi mälu treenimiseks, tähelepanu ja keskendumise õppimiseks. Malega tegelemine arendab ja süvendab mitmesuguseid isiksuse arengus vajalikke omadusi ja oskusi: abstraktset mõtlemist, püsivust, eesmärkide püstitamist ja nende täitmist, iseseisva töö oskust, enesevalitsemist ja käitumist pingelistes sportlikes olukordades, vastaste austamist, kaotuste talumist jne.
 
Lisaks õpetab male, kuidas saavutada kätteantud ressurssidega (malendid, malelaud, aeg) maksimaalselt parimat tulemust. Eesmärgi püstitamine ja selle saavutamine on tõeline projektijuhtimine!
 
Väga loodame, et üheskoos lapsevanematega leiame võimaluse selgitada lastele maleoskuse vajalikkust ja see iidne India sajanditepikkune mõttemäng leiab ka meie koolis suuremat tähelepanu.


Jaan Narva malekohtunikuna Riias.

 Võistluse kodulehe aadress: http://www.eycc2018.eu/