Rahvatants

Tähelepanu!
Vastavalt EV Valitsuse korraldusele kehtivad kõrge viiruseleviku riskiga huvitegevuse piirangud. Seetõttu EI TOIMU kuni 28.märtsini 
rahvatantsu treeninguid!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JW Koolituskeskus ootab ka 2021/2022. õppeaastal
1.- 5. klassi õpilasi rahvatantsu ringi!

Ring toimub järgnevalt: 

1. klasside õpilastele:  esmaspäeviti, kl 12.55 -13.40 

2. - 5. klasside õpilastele: reedeti, kl 14-14.45 või teisipäeviti kl 8 - 8.45

Registreerimiseks palume täita kõrvaltulbas andmete link: (vt. Registreeru)

Ringi kuutasu: 15 € (Õppekava on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt, koolituskulult on tulumaksu tagastamise võimalus).

Lisainfo: koolituskeskus@westholm.ee

Juhendaja: Kätlin Erbe (e-mail: katlin.erbe@hotmail.com)

Kätlin on tantsinud olen alates esimest klassist " Viisuveeretajates" Merle Lättekivi juhendamisel. Ta on osalenud mitmetel võimlemise, noorte ja ka täiskasvanute tantsupidudel. 2018 kevadel lõpetas täiendõppena Ilma Adamsoni tantsukooli.

Tunnis kasutatakse rahvamuusikat, liikumismänge, laulumänge, audio- ja videolõike vastavalt teemale, laule, rühmas ja paarilisega tantsimist.

Jakob Westholmi Gümnaasiumi tublid tantsulapsed tantsupeo ülevaatusel!


        Väike fotomeenutus Luise koolimaja piknik-kevadkontserdist. Suur tänu väikestele               rahvatantsijatele!

Tublid rahvatantsijad Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel ja Luise koolimaja piknik-kontserdil.


Kursuse lõpetaja:

  • Tunneb lihtsamaid eesti rahvatantsu põhisamme (kõnd, jooks, galopp, vahetussamm, hüpaksamm jm) ning põhimõisteid (päri- ja vastupäev, ring, sõõr, kodarjoon, paarilisega rinnati, seljati, küljeti, süld-, sulg-, eest-ristvõte jm).
  • Oskab tantsida koos paarilisega ja koos rühmaga mõnda folkloorset rahvatantsu ja lavatantsu. 
  • Teab laulu- ja rahvamänge ("Rikka- ja vaesemehemäng"," Till-lil-lipu", "Taalrimäng", "Ümber küla").
  • Oskab esineda laval.
  • Oskab arvestada ning suhtub heatahtlikult nii paarilisse kui tantsurühma.

 Tants teeb meele rõõmsaks!