Rahvatants

Ootame ka 2021/2022. õppeaastal 1.- 6. klassi õpilasi rahvatantsu ringi!

Ring toimub Luise koolimaja saalis järgnevalt:

4.-6. klassi neidude rühmale esmaspäeviti kell 13.55-14.40
1.-4. klassi segarühmale kolmapäeviti kell 13.55-14.40

Registreerimiseks palume täita kõrvaltulbas andmete link: (vt. Registreeru)

Ringi kuutasu: 25 € (Õppekava on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt, koolituskulult on tulumaksu tagastamise võimalus).

Lisainfo: koolituskeskus@westholm.ee

Juhendaja: Kätlin Erbe (e-mail: katlin.erbe@hotmail.com)

Kätlin on tantsinud olen alates esimest klassist " Viisuveeretajates" Merle Lättekivi juhendamisel. Ta on osalenud mitmetel võimlemise, noorte ja ka täiskasvanute tantsupidudel. 2018 kevadel lõpetas täiendõppena Ilma Adamsoni tantsukooli.

Tunnis kasutatakse rahvamuusikat, liikumismänge, laulumänge, audio- ja videolõike vastavalt teemale, laule, rühmas ja paarilisega tantsimist.

Jakob Westholmi Gümnaasiumi tublid tantsulapsed tantsupeo ülevaatusel!


        Väike fotomeenutus Luise koolimaja piknik-kevadkontserdist. Suur tänu väikestele               rahvatantsijatele!

Tublid rahvatantsijad Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel ja Luise koolimaja piknik-kontserdil.


Kursuse lõpetaja:

  • Tunneb lihtsamaid eesti rahvatantsu põhisamme (kõnd, jooks, galopp, vahetussamm, hüpaksamm jm) ning põhimõisteid (päri- ja vastupäev, ring, sõõr, kodarjoon, paarilisega rinnati, seljati, küljeti, süld-, sulg-, eest-ristvõte jm).
  • Oskab tantsida koos paarilisega ja koos rühmaga mõnda folkloorset rahvatantsu ja lavatantsu. 
  • Teab laulu- ja rahvamänge ("Rikka- ja vaesemehemäng"," Till-lil-lipu", "Taalrimäng", "Ümber küla").
  • Oskab esineda laval.
  • Oskab arvestada ning suhtub heatahtlikult nii paarilisse kui tantsurühma.

 Tants teeb meele rõõmsaks!