Lõimitud robootika projekt

 

Jakob Westholmi Koolituskeskus võttis 2018. aastal osa Eesti Noorsootöö Keskuse projektikonkursist „Varaait vol 14“.  Varaait vol 14 projektikonkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest. Jakob Westholmi Koolituskeskuse ja Jakob Westholmi Gümnaasiumi koostöös viiakse ellu projekt „Lõimitud robootikaõpe põhikooli õpilastele“. Projektitoetuse eest summas 1 999,98 ja Jakob Westholmi Sihtasutuse poolt tasutud 20% omaosaluse, 519 eurot, eest osteti Lego We Do 7 baaskomplekti ja EV 3 robootikakomplekte 3 tükki.

3. ja 6. klassi tundidesse lõimitakse robootika ja programmeerimine. Klassid osalevad Tallinna Ülikooli poolt läbiviidavas robootika-matemaatika eksperimentaaluuringus, et selgitada, milline on õpperobotite kasutamise mõju matemaatika-alastele teadmistele ja millised on õpilaste kui õpetajate  hinnangud õpperoboteid kasutavatele tundidele.