Annetamine

Jakob Westholmi Sihtasutus tänab kõiki abilisi ja toetajaid!

2019. aasta heategevusõhtu tulu kasutatakse kooli raamatukogu lugemisvara täiendamiseks. 

Annetused on oodatud ka ülekandena Jakob Westholmi SA arvele SEB pangas: EE301010220102159014

Iga heategu teeb meid kõiki ilusamaks ja paremaks!


2009. aastal loodud Jakob Westholmi Sihtasutuse põhieesmärgiks on täiendavate vahendite kogumine Jakob Westholmi Gümnaasiumile nii humanitaar- kui reaalainete süvaõpetuse taseme säilitamiseks ja parandamiseks kui üldharidusliku õppeprogrammi täiuslikumaks õpilasteni viimiseks ning õppetöövälisteks huvialategevusteks JWG juurde võimaluste loomine (sh eelkool, pikapäevarühm, huvialaringid). Igaks õppeaastal kinnitab JW SA nõukogu aasta prioriteedid.

Ettevõtmiste elluviimiseks vajame kõikide lahkete annetajate abi.

Arveldusarve SEB pangas EE301010220102159014
SWIFT kood: EEUHEE2X