Hinnad ja soodustused

Hinnad:

Individuaaltunni hind:

Kuumaks 1x 45 min nädalas 90 eurot

Kuumaks 2x 45 min nädalas 168 eurot


Rühmatunni hind:

Kuumaks 1 x 45 min nädalas 60 eurot

Grupitunni hind 

Kuumaks 1x 45 min nädalas 50 eurot
3.-4. ning 5.-6. aastaste laulu- ja mänguring 40 eurot


Soodustused:

·        Ühest perest lastele, kes osalevad enam kui kolmes ringis, pakume soodustust 10% kogusummast. Palume sellest teavitada muusikakooli või koolituskeskuse juhatajat.

NB! Tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt huvikoolis õppimise eest tasutud kulu käsitatakse koolituskuluna üksnes juhul, kui huvikoolis õppija on koolituskulu tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18-aastane. Seega vanemate isikute huvikoolis õppimise kulusid maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata ei saa.

Vaata lähemalt tasumistingimusi.