Hinnad ja soodustused

Hinnad alates 2017/2018. õppeaastast:

Individuaaltunni hind:

Kuumaks 1x 45 min nädalas 58 eurot

Kuumaks 2x 45 min nädalas 106 eurot


Rühmatunni hind:

Kuumaks 1 x 45 min nädalas 42 eurot

Grupitunni hind 

Kuumaks 1x 45 min nädalas 25 eurot
Eelkooli rütmikaring 1x 20 min nädalas 15 eurot


Soodustushinnad:


1x nädalas individuaaltund+ rühmatund= 95 eurot (tavahind 100 eurot)

2x nädalas individuaaltund + rühmatund= 142 eurot (tavahind 148 eurot)

1x nädalas individuaaltund + grupitund= 80 eurot (tavahind 83 eurot)

2x nädalas individuaaltund + grupitund= 129 eurot (tavahind 131 eurot)

Soodustused:

·        Ühest perest lastele, kes osalevad enam kui kolmes ringis, pakume soodustust 10% kogusummast. Palume sellest teavitada muusikakooli või koolituskeskuse juhatajat.

NB! Tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt huvikoolis õppimise eest tasutud kulu käsitatakse koolituskuluna üksnes juhul, kui huvikoolis õppija on koolituskulu tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18-aastane. Seega vanemate isikute huvikoolis õppimise kulusid maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata ei saa.

Vaata lähemalt tasumistingimusi.