Lauluõpe

Lauluõpe on tund, mis keskendub vokaalsete võimete arendamisele. 1.-7. klassi õpilastele tutvustatakse õiget kehahoiakud laulmise puhul ning suunatakse neid laulma puhta intonatsiooni ja õige hääldusega. 8.-12. klassi õpilastel hakkavad juba häälepaelad välja kujunema, seega saab tegeleda süvendatumalt hääleseadega. 

Arendatakse vokaaltehnikaid ja suunatakse lauljat kasutama oma häält vastavalt muusikastiilile (klassikaline, pop, jazz jne). Õpetaja annab vajadusel õpilasele nõu repertuaari valiku eakohasuse ja stiilipuhtuse osas. 

Lauluõpetaja on Sigrid Mutso.
 
Individuaaltunni kuutasu on 1*45 min tundide eest on 82€ ja 2*45 min tundide eest 155€. Rühmatunni (2-7 õpilast) kuutasu 50€.