Solfedźo

Seda on nimetatud teisiti ka mõnel juhul muusikateooriaks ja noodiõpetuseks. Solfedžo on aine, mis toetab oluliselt instrumendiõpet ja on abiks noodilugemise arendamisele, harmoonia tunnetusele ja muusikalise kuulmise parandamisele.

Rühmad moodustatakse vastavalt registreerunude arvule. Solfedžo tunde juhendab õpetaja Irene Schifrin.

Rühmatunni kuutasu alates 2017/2018. õppeaastast on 42€. Kui grupp ei täitu, on võimalik võtta individuaalset solfedžo tundi individuaaltunni hinnaga.