Solfedźo

Seda on nimetatud teisiti ka mõnel juhul muusikateooriaks ja noodiõpetuseks. Solfedžo on aine, mis toetab oluliselt instrumendiõpet ja on abiks noodilugemise arendamisele, harmoonia tunnetusele ja muusikalise kuulmise parandamisele.

Rühmad moodustatakse vastavalt registreerunude arvule. Solfedžo tunde juhendab õpetaja Irene Schifrin.

Rühmatunni kuutasu alates 2020/2021. õppeaastast on 50€. Kui grupp ei täitu, on võimalik võtta individuaalset solfedžo tundi individuaaltunni hinnaga.